Duurzaam Ondernemen (MVO)

Wat is Duurzaam Ondernemen?
Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Soms wordt gesteld dat duurzaam ondernemen meer betrekking heeft op het milieu en MVO meer een sociale achtergrond heeft. Maar beide termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Ze staan voor het zoeken naar evenwicht tussen de mens, milieu en bedrijfsvoering. Ook is het duurzaam ondernemen nooit een eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met de bedrijfsbeslissingen die worden genomen.

Waarom willen we Duurzaam Ondernemen?
Pellikaan Arkel bestaat al bijna 25 jaar. Zonder onze omgeving zou dat niet mogelijk zijn geweest. Ons bedrijf is dus afhankelijk van de omgeving, net als alle andere organisaties. Want zonder de mensen (werknemers, klanten, leveranciers) en het milieu (water, energie, grondstoffen) uit de omgeving hadden we de onderneming niet op kunnen bouwen. Wij zijn ons daarvan zeer bewust en vinden duurzaam ondernemen daarom een belangrijk thema.
En om een goede relatie met de omgeving te behouden kunnen niet alleen eigen doelen worden nagestreefd. Transparant zijn, eerlijk zaken doen, respect hebben voor de natuur en verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij; allemaal zaken die nodig zijn om als bedrijf de verbinding met de omgeving in stand te houden. Om ook in de toekomst te kunnen bouwen op de omgeving moeten we niet alleen naar het hier en nu kijken, maar ook doelen voor ogen hebben op de lange termijn.

Een tweede reden waarom we duurzaam willen ondernemen is dat dit de standaard wordt (of al reeds is) voor het ondernemen in de 21ste eeuw. De samenleving vindt het steeds belangrijker dat ondernemingen niet alleen ‘pure’ winst nastreven, maar ook maatschappelijk en ecologisch een bijdrage leveren. Als bedrijf is het dus van belang het duurzaam ondernemen te integreren in het bedrijfsbeleid. Het biedt ons bedrijf extra kansen en geeft de onderneming een positief imago. Bij aanbestedingen wordt ook steeds vaker het MVO-beleid meegewogen. Wij willen daar op voorbereid zijn en op inspelen.

De laatste reden is dat duurzaam ondernemen zeker niet alleen geld kost, maar ook geld oplevert. Bij de maatregelen die we treffen snijdt het mes vaak aan twee kanten. Enerzijds is er vermindering van de milieubelasting en anderzijds ook een kostenverlaging. Besparingen dus op het milieu en in de portemonnee. Zeker op lange termijn geeft duurzaam ondernemen vaak een aanzienlijke kostenbesparing.
Lees meer over de maatregelen die we nemen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0